mandag 9. november 2020

I KORONAENS TID


Fysisk avstand trenger ikke bety annet enn at relasjonen mellom oss må finne nye veier. Og det gjør den- akkurat som vann renner den der det er en åpning"

Hanne Kristin Rohde skrev disse ordene da myndighetene nok en gang gikk ut med nye tiltak for å holde kontroll over pandemien.

Mange er bekymret for den psykiske helsen til folk opp alt som vi står i og har stått i dette herrens år 2020.

Mange er redde - mange er ensomme - mange er lei - mange er lei seg.

Men som Rodhe sier videre; "Vennskap, kjærlighet og følt fellesskap eksisterer utenfor tid og rom, en immateriell følelse fra sjel til sjel"

Så kanskje denne tiden kan lære oss nye veier. Nye veier til vennskap og fellesskap.

Når man står midt i en storm, så er det viktig å se muligheter. Hvordan finne veien til smulere farvann? Hva kan jeg gjøre for at dagene blir bedre? Hvordan kan jeg bidra til at andre får det bedre?

Hvordan kan vi sammen finne gode "møteplasser" selv med fysisk avstand?

Og der midt i stormen så lengter vi til det som var livet - før. Vi savner det normale. Savner å kunne reise. Savner å kunne klemme. Savner å gå på konserter.

Listen er lang. Om vi snur det og tenker at det å savne og det å lengte kan være en positiv ting, en verdi i seg selv. Slik vi gleder oss til jul - eller til den reisen du har planlagt i lang tid - eller til den store festen. Da kan vi kjenne forventningsboblene kile i magen.

Om vi klarer å fokusere på det vi gleder oss til, så blir veien fram dit lettere å gå.

Og kanskje du kan bruke tiden du har fått til å reise inn i deg selv. Utforske ukjent farvann i ditt indre. Mørketiden er over oss og det er en god anledning til meditasjon og kontemplasjon.


Så har jeg et ønske; kjære medmenneske, ikke la denne tiden splitte oss. Om du skulle mene at pandemien ikke eksisterer og at regjeringen knebler oss uten grunn, ja så men det, men ikke la sinne få fritt spillerom som et hån mot de som tar dette på alvor og de som selv har sett alvoret.

Og for dere andre, ikke la frykten styre dere og vær rause med hverandre.

Hold ut - hold sammen - hold avstand

Det vil bli bra - en da'I KORONAENS TID

"  Fysisk avstand trenger ikke bety annet enn at relasjonen mellom oss må finne nye veier.  Og det gjør den- akkurat som vann renner de...