fredag 22. desember 2017

Luke 22


Året er snart omme og det er naturlig at vi tar et tilbakeblikk. Vår skakkjørte klode er kanskje like skakk. Fremdeles preges den av  fremmedfrykt – krig – terror – flukt. 

Kontraster til det vi ønsker at jula skal være. Da handler det om det å være


SAMMEN

Sammen i fred og fordragelighet – i fellesskap. Klarer vi å se hva vi har felles mer enn å fokusere på forskjellighetene? 


Vi er sammen her på jord. Sammen på vår lille klode i det store store, evige universet. Vi hører sammen. Det er ikke vi og de andre. Det er oss. Oss sammen.


"Vi er alle under den samme himmel, men ikke alle har den samme horisont"
(Adenauer)


Uansett hva slags horisont vi styrer mot så er vi her under den samme himmel. Vi er her sammen. La oss leve sammen i fred og fordragelighet.
Lytt til Veslemøy Solberg og hennes "Sang til sjelen"
Fra sjel til sjel.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

I KORONAENS TID

"  Fysisk avstand trenger ikke bety annet enn at relasjonen mellom oss må finne nye veier.  Og det gjør den- akkurat som vann renner de...