onsdag 6. februar 2013

I have a dream!«I det nye året har jeg ett mål – og det er å se flere solnedganger.»
Dette nyttårsforsettet ble formidlet da det nye året ennå lå og blinket jomfruelig og lokkende. 

Jeg er helt enig. Det er et forsett jeg virkelig kan like. En vakker solnedgang rører – beveger – roer. Den etterlater seg hjertesukk. Den skaper stemning. Den får fram følelser som kanskje var glemt – i det minste gjemt.En rødmende solnedgang er for elskende par – for ensomme ryttere – for alle som er villig til å la seg berøre og føle. «Elg i solnedgang» poserer villig og vi ser at alt er såre vakkert. Og vi skaper en vakker verden akkurat der og da, mens solen sakte vandrer over himmelen i vest og omskaper den til gull. Til slutt er himmelen som i brann og eksploderer i alle regnbuens farger.
 
 

En vakker solnedgang gir helsebot. Vi puster ut – senker skuldrene – og føler fred. Sjelen faller til ro. Og alt er bare harmoni.
 

 

Klarer du å være i en solnedgang – helt og fullt? Tenk om alle hadde den evnen. Da kunne vi bedt fienden til bords og invitert dem til å se på solnedgangen sammen. Og akkurat da vil det være fred på jord. For hvem kan krige og sloss samtidig som man er i en vakker magisk solnedgang? Som en fredsbevarende styrke vil vi fremheve solnedgangen. Så la oss si JA til flere solnedganger! Et opprop til verden! La oss ri sammen inn i solnedgangen..

Så kan vi sammen oppleve en like vakker soloppgang i fred og harmoni - i morgen.

Vakker drøm – ikke sant?
 
 

 
 
 
 
 
 
 
English version:

I have one goal for this New Year - and that is to watch more sunsets."

I heard this New Year's resolution when new year’s eve was long gone and 2013 was already at the starting line.

 

I totally agree. It is an intent I really do like. A beautiful sunset touches us – moves us – makes us calm. It makes the heart sigh. It is a feel-good event. It brings out emotions that might be forgotten – or maybe just hidden.

A blushing sunset is for lovers - for lonely riders - for everybody who are willing to feel and be touched. "Moose in the sunset" posing willingly and we see that everything is beautiful. And we create a beautiful world right there – right now, as the sun slowly wander across the sky and transforms it into gold. Finally the sky is on fire and explodes in a rainbow of colors.

A beautiful sunset is good for our health. We breathe out - lower our shoulders - and are at peace. The soul comes to rest. And everything is harmony.

Can you be in a sunset - completely? Imagine if everyone had that ability. We could invite the enemy to our table and we would all watch the sunset together. Just then there will be peace on earth - because no one can fight while watching a beautiful magical sunset. As a peace-keeping force, we will emphasize the sunset. So let's say YES to more sunsets! A proclamation to the world! Let's ride into the SUNSET together...

And maybe we will find a beautiful SUNRISE in peace and harmony - in the morning.

Beautiful dream - right?

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

I KORONAENS TID

"  Fysisk avstand trenger ikke bety annet enn at relasjonen mellom oss må finne nye veier.  Og det gjør den- akkurat som vann renner de...