tirsdag 19. februar 2013

Four seaons in one day


Noen ganger er det bare sånn. Livet gir oss hele spekteret. Fire årstider på en dag. Ikke et ukjent fenomen i meteorologien – i hvert fall ikke her i landet. Men altså sånn i livet ellers kan det jammen komme både høststormer og frost på en gang selv om morgenen begynte som en lekende forsommerdag.
 

 

Eller er det bare meg? Å kjenne seg som en sildrende vårbekk i det ene øyeblikket, akkompagnert av fuglesang og sus i sivet – for så å bli overøst med et voldsomt høstlig regnvær som overflømmer alt. Og like etter kjennes alt dødt – som en kald vinterdag hvor du plutselig befinner deg 7 fot under – snøen.. men like fort er det sommer og kriblende grønn glede.
 
 

Jeg sier ikke at jeg har det sånn alltid. Men mine følelser er av og til på avveier – eller i hvert fall på stier jeg ikke helt har trådd før. Jeg frykter så absolutt ikke mine følelser som (jeg har det sagt før) ofte kommer i flytende form. Ja, jeg er ekstremt lettrørt. Og over aktive tårekanaler må det minst være. For uansett om det er noe morsomt – noe gledelig eller noe trist; tårene triller. Og det kommer fra en utømmelig kilde, helt klart.

Jeg er ikke veldig sportsinteressert. Jeg er blottet for konkurranse-genet så å si. Sport på tv og radio har jeg et meget anstrengt forhold til. Litt sånn allergireaksjon tror jeg det kan være uten at jeg har fått diagnose på det . Men når jeg ser Therese Johaug eller en annen norsk utøver som i jubelbrus vinner og «Ja vi elsker» runger over det ganske land – da triller tårene.
 
 

Og hører jeg en fin sang på radioen kan den røre meg langt inn i sjelen - og tårene triller. Eller er det noe som jeg virkelig synes er morsomt – så kan jeg le så tårene triller. Du kan tenke deg hvordan jeg har det når jeg ser på romantiske filmer.

Joda – jeg opplever fire årstider på en dag titt og ofte. Før kunne jeg synes det var litt plagsomt og pinlig alltid å være så lettrørt, så jeg prøvde å holde det inne. Det er ikke lurt i lengden. Det hoper seg opp og så brister demningen – før eller siden.

Så jeg omfavner mine følelser. Ja, jeg er lettrørt - og stolt av det! For å la seg berøre er en god ting. Det betyr at vi bryr oss – at vi gjenkjenner noe i andre.
 
Alle foto: Astrid Dyve

Dagen i dag begynte med litt vår og regn i lufta. Nå snør det og vinteren vil ikke helt slippe tak. Men inni meg er det vår - i dag. En rolig fin vårdag med fuglesang og duften av jord og grønt. Kanskje varer det hele dagen – jeg tror på det.

 

 

English version

Four seasons in one day

Sometimes it is just like that. Life gives us the whole spectrum. Four seasons in one day. Not an unknown phenomenon in meteorology - at least not in this country. But also in real life, we can experience both autumn storms and frost at once even though the day started out as a calm early summer morning.

Or is it just me? To feel like a trickling spring stream in one moment, accompanied by birds singing and a warm breeze – only to be showered with a wild autumn rain that floods everything. And suddenly everything seems dark - like a cold winter day when you suddenly find yourself 7 feet under - the snow... and then the summer comes along with a tingling green delight.

I'm not saying this is how I feel all the time. But my feelings are sometimes astray - or at least on trails I don’t even know. I certainly do not fear my feelings which often come in a liquid form.  I’ve got overactive tear ducts, I guess. And I am very emotional. Whether it's something funny - something good or something sad, my tears are flowing. And it comes from an inexhaustible source, clearly.

I'm not very interested in sports. I am devoid of competitive gene so to speak. I’m not very fond of sports on TV and radio. Sort of allergic reaction, I think - without being diagnosed that is. But when I see Therese Johaug or another Norwegian athlete who wins and the anthem is heard across the whole country - my tears are flowing.

And when I hear a beautiful song on the radio it can touch me deep into my soul - and the tears are flowing. When I find something that I really think is funny - I can laugh so my tears are flowing. You can imagine how I feel when I watch romantic movies.

Yes - I experience four seasons in one day quite often. I used to think it was a bit annoying and embarrassing to be emotional like this, so I tried to keep it inside. It is not wise in the long run. It will burst – sooner or later.

So I embrace my feelings. Yes, I'm easily touched - and proud of it! It is a good thing. It means that we do care – and that we recognize something in one another.

This day began with a little spring and rain in the air. Now it is snowing, and winter will not let go. But inside of me it is spring – today – a quiet and beautiful day. The birds are singing and I can smell the fragrance of the soil. Maybe it will last all day - I believe it will!
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

I KORONAENS TID

"  Fysisk avstand trenger ikke bety annet enn at relasjonen mellom oss må finne nye veier.  Og det gjør den- akkurat som vann renner de...