mandag 12. desember 2016

Luke 12


Foto: Astrid Dyve

"Kom fru Hansen. Nå er det middag." 
Fru Hansen nekter. For hun skal i bryllup og må kle seg om. 
"Men fru Hansen, hvordan skal du komme deg dit? Da bør du nok vente til en av barna dine kommer og henter deg." 
Fru Hansen er opprørt. Hennes verden er uforståelig for omverdenen. Omverdenen er uforståelig for henne. 

Pleieren tar med seg fru Hansen, og mannen hennes, på en liten tur. De vandrer arm i arm - ikke langt men langt nok til at de gamle blir slitne - de vil bare inn til sitt eget. De er rolige nå.


Denne engelen av en pleier viste disse to 
VERDIGHET

Hun tok seg tid til å lytte og være tilstede. En verdig måte å vise omsorg framfor å gi en pille som skulle roe ned en forvirret sjel.
Foto: Astrid Dyve
Alle mennesker har rett til å leve et verdig liv. Vi trenger å bli møtt med forståelse og respekt.

Å leve et verdig liv betyr å få mulighet til å bruke sine ressurser og leve ut sitt potensiale. Det handler om å bli repektert for den man er. Det handler om grunnleggende  menneskeverd. I kraft av å være menneske har vi verdighet. Vi er alle like mye verd. 

Dyr har også krav på verdighet. De har egenverdi akkurat som oss - ikke bare nytteverdi i menneskers behov for konsum. De har rett til å bli behandlet med respekt.Foto: Astrid Dyve


Er det fremdeles lov å ønske seg noe til jul? Da vil jeg ønske meg flere hender i helsevesenet som kan gi våre eldre en verdig sorti. Og et ønske om at flere blir opptatt av dyrevelferd og ser at vi må vise våre medskapninger verdighet. 

Fordi de fortjener det! Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

I KORONAENS TID

"  Fysisk avstand trenger ikke bety annet enn at relasjonen mellom oss må finne nye veier.  Og det gjør den- akkurat som vann renner de...